Ulykkeforsikring 2017-06-28T10:21:03+00:00

Heltidsulykkesforsikring, hos IDL Forsikring dækker dig 24 timer i døgnet, både når du er på arbejde og når du holder fri. Forsikringen kan omfatte en invaliditetsdækning og en dødsdækning.

Invaliditet, formålet med invaliditetsdækningen er at give den skadelidte person en kontant erstatning af en væsentlig størrelse, der gør personen i stand til at indrette sig på en anden livsførelse som følge af sin nye situation.

Man skal med andre ord ikke kunne “leve af” erstatningen fra sin ulykkesforsikring, men erstatningen kan med fornuft bruges til at omlægge økonomien, fx. nedbringe sine lån og justere sin økonomi til den fremtidige indkomst, der måske kun består af offentlig støtte i kombination med en eventuelle livsforsikringer. Tal evt. med din agent eller forsikringsmægler herom.

Der udbetales erstatning, hvis du får varige mén efter et ulykkestilfælde som medfører en mèngrad på mindst 5%.

Død, formålet med dødsdækningen er at sikre, at der udbetales en erstatning til dine efterladte, hvis du kommer ud for en ulykke, der er direkte årsag til din død.

Tal evt. med din kontaktperson hvis du vil høre nærmere

– Tilvalg

 • Tyggeskader
 • faginvaliditet (kan tilvælges i udvalgte jobtyper)
 • Farlig sport
 • Fører af Motorcykel

I det følgende har vi nævnt nogle punkter du bør være opmærksomme på.

 • IDL Forsikrings ulykkesforsikringer er såvidt muligt altid heltidsulykkesforsikringer. Det vil sige, at de dækker døgnet rundt, også når man er på arbejde. Dette gælder også for børn, der f.eks. har fritidsjob.
 • Forsikringen indeholder den nyeste ”Ulykkesdefinition”, som er: ”Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager varige mén eller død. Ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller ildebefindende, er tillige dækket”.
 • Uden ekstra præmie dækker forsikringen fra en varig méngrad på mindst 5%, Præmien kan nedsættes, hvis du ønsker forsikringen først skal dække fra en varig méngrad på mindst 10%.
 • Mod en mindre tillægspræmie kan familien få meddækket skader på tænder som følge af de såkaldte ”tyggeskader”.
 • Der sker først reduktion af den samlede erstatning fra det fyldte 66. år.
 • Ulykkesforsikringen kan opretholdes op til du er fyldt 77 år, men du skal oprette forsikringen før du er fyldt 65. år, medmindre du allerede har en ulykkesforsikring.
 • IDL Forsikrings ulykkesforsikring dækker også udgifter til anskaffelse af briller og/eller høreapparat, hvis dette er nødvendiggjort som følge af et dækket ulykkestilfælde.
 • Ulykkestilfælde der sker i forbindelse med faldskærmsudspring og gokartkørsel dækkes også, hvis et familiemedlem deltager heri som et enkeltstående arrangement.
 • Forsikringen dækker også mén efter visse sygdomme, f.eks. børnelammelse.
 • Får et af familiens børn hjernehindebetændelse og fuldstændigt taber syns- eller høreevnen på et eller begge øjne/ører, dækker IDL Forsikrings ulykkes-forsikring også dette.