Familieforsikring 2017-06-28T10:20:19+00:00

Din families private indbo og ikke mindst det ansvar man har som privatperson, dækkes af IDL Forsikrings indboforsikring. 
En moderne indboforsikring omfatter i dag en nærmest uoverskuelig antal dækninger, og vi er stolte af at IDL Forsikring kan tilbyde en af markedets bedre forsikringsdækning af din families ejendele, herunder el-skadedækning på familiens elektriske apparater.

Indboforsikringen er opdelt i følgende dækninger:

Indbo, dækker hvis familiens private ejendele bliver stjålet, ramt af en vandskade, brænder eller ødelægges ved hærværk i og ved den private bopæl. Det kunne f.eks. være møbler, tøj, musik- og Tv-anlæg, udsmykning, kunstgenstande, service, værktøj, haveredskaber og cykler m.m.

Desuden dækkes guld, sølv, platin, perler og ædelstene samt smykker med indtil 15% af forsikringssummen.

Mønt- og frimærkesamlinger med yderligere 15% af forsikringssummen.

Ansvar, dækker hvis du eller en fra husstanden ved uagtsomhed er skyld i en skade på andres ting eller på andre personer.

Retshjælp, betaler i visse tilfælde sagsomkostninger ved private retssager op til kr. 100.000.

Rejsegods, dækker din almindelige bagage under rejse og når du er andre steder end på din bopæl. Vær opmærksom på, at erstatningen først kan blive opgjort og udbetalt når du/I er komme hjem fra ferien, så vi anbefaler at du/I tegner en særlig rejseforsikring, som hjælper dig/Jer på stedet, hvor der er brug for det.

Se det særlige afsnit om Rejseforsikring

Krisehjælp, såfremt en skade omfattet af en af vore forsikringer påvirker dig eller din familie så hårdt, at du/I har brug for krisehjælp efter fx. en storbrand eller en trafikulykke, ser vi det som noget helt naturligt, at forsikringerne også dækker udgifter til at få “familien på ret køl” igen.

Tilvalg:

Forsikringen har følgende muligheder for tilvalg:

 • Glas- og kummedækning
 • Havetraktorop til 30 HK
 • Småbåde (max 5,5 m længde)
 • Ekstra cykeldækning
 • Erhvervsløsøre(f.eks. hvis du som selvstændig har hjemmekontor)
 • Anden skade

I det følgende har vi nævnt nogle punkter, hvor IDL Forsikring  er til fordel for kunderne:

 • Indboforsikringen er med en generel selvrisiko på kr. 2.250. Du kan vælge dobbelt selvrisiko og opnå en væsentlig præmierabat.
 • Mange af Forsikringsbranchens uforståelige definitioner på tyveri – f.eks. simpelt tyveri, ran og indbrud mv. – finder du ikke i vores vilkår. Det hedder blot tyveri, fordi det jo er det, der er tale om, når noget er stjålet.
 • Erstatningsreglerne for radio-, TV- og IT-udstyr er meget gunstige for kunderne i forhold til de almindeligt brugte indboforsikringer på markedet, og der er ingen selvstændig forsikringssum for disse ting.
 • Private ejendele, der opbevares i kundeboks i et pengeinstitut er også omfattet af forsikringen.
 • Skade på fødevarer ved køle- og dybfrostskade dækkes.
 • Hvis du bliver udsat for en skade der påvirker dig eller din familie så hårdt, at du/I har brug for krisehjælp efter fx. et røveri , ser vi det som noget helt naturligt, at forsikringerne også dækker udgifter til at få “familien på ret køl” igen.